1. Inleiding
  Allergienet vzw hecht veel belang aan de privacy van de gebruikers en behandelt persoonsgegevens met de strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving.
  Dit privacybeleid is bedoeld om je te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die je hebt met betrekking tot de verwerking van zulke gegevens.
  Het is belangrijk om dit privacybeleid aandachtig te lezen. Als je nog vragen hebt, aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@allergienet.be
 2. Verantwoordelijkheid. verwerking persoonsgegevens.
  Allergienet vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Hieronder kunt u alle relevante gegevens terugvinden:
  Allergienet vzw, Hulststraat 9, 9280 Lebbeke
  info@allergienet.be
 3. Waarom verzamelt Allergienet persoonsgegevens?
  Wij verzamelen je gegevens vooral om acties en informatie-uitwisseling te verwerken, onze services te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk en persoonlijker met elkaar te communiceren.
  Wij verzamelen tevens je gegevens om ze – mits je toestemming –of via onze media te delen, in het kader van acties.
  Ten slotte stellen jouw gegevens ons ook in staat je navigatie op onze site te verbeteren en te vergemakkelijken.
 4. Welke persoonsgegevens verzamelen we?
  Afhankelijk van je interactie met Allergienet kunnen specifieke gegevens verzameld worden.
  4.1. In het kader van de organisatie van evenementen verzamelen we: identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mailadres en adresgegevens van de persoon die deelneemt). Indien er tijdens een evenement foto- en video-opnames worden gemaakt. Wanneer u aan dit evenement deelneemt, geeft u de organisatie toestemming om beelden waar u op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden.
  4.2. In het kader van wedstrijden of geschenk acties in eventuele samenwerking met een sponsor verzamelen wij adres gegevens enkel bedoeld om u de materialen te kunnen versturen. In voorkomend geval kan het zijn dat uw gegevens worden gedeeld met de verwerker of logistiek uitvoerder. Deze gegevens worden door deze partij niet bewaard en enkel aangewend voor dit doel.
  4.3. In het kader van jouw sollicitatie als vrijwilliger:
  identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, telefoon- of gsmnummer, adres)
  4.4 In het kader van je lidmaatschap:
  Om de verwerking van je lidmaatschap mogelijk te maken verzamelen we je naam, voornaam, geboortedatum, email adres en fysiek adres.
  4.5. In het kader van giften die je zou doen:
  identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mailadres en adres)
  je bankgegevens (nummer bankkaart, IBAN en BIC/SWIFT)
  4.6. In het kader van een vraag die je stelt
  identificatiegegevens (naam, voornaam en e-mailadres);
  Uiteraard behandelen we deze persoonsgegevens steeds met de nodige vertrouwelijkheid en discretie. In het kader van vragen zullen wij die persoonsgegevens nooit zonder jouw uitdrukkelijke toestemming delen met derden en nooit gebruiken voor commerciële doeleinden.
  4.7. In bepaalde gevallen kan Allergienet ook volgende gegevens verzamelen:
  het type domein waarmee je verbinding maakt met onze website,
  het IP-adres van je pc,
  de datum en het uur waarop je toegang hebt tot onze website,
  de pagina’s die je bezoekt op onze website,
  het type browser, het platform en/of het operating system dat je gebruikt,
  de zoekbrowser en de trefwoorden die je gebruikt om de website terug te vinden,
  je navigatievoorkeuren.
  4.8 Op welke manier verzamelen we je persoonsgegevens?
  4.8.1 Het merendeel van je gegevens wordt aan ons meegedeeld door jouw actieve interventie. Bijvoorbeeld als je ons contacteert.
  4.8.2. Als je persoonsgegevens van derden (naam, voornaam, adres, e-mailadres …) of afbeeldingen/affiches waarop derden herkenbaar staan afgebeeld met Allergienet vzwd eelt, dien je daarvoor de toestemming van de betrokkenen te hebben.
  Allergienet kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer gegevens die zonder toestemming met Allergienet worden gedeeld, door Allergienet worden gebruikt.
 5. Worden je persoonsgegevens beveiligd?
  We hechten zeer veel belang aan de bescherming van de privacy van onze gebruikers en stellen alles in het werk om ons privacybeleid steeds verder te optimaliseren en de passende maatregelen te nemen om – voor zover mogelijk – ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens te voorkomen.
 6. Hoelang worden je persoonsgegevens bewaard?
  We bewaren je gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 3).
 7. Wat zijn je rechten en hoe oefen je ze uit?
  Je kunt op elk moment verzoeken om het gebruik te corrigeren, te verwijderen, te controleren, over te dragen, toegang te verlenen, zich te verzetten tegen het gebruik en de beperking van je gegevens te vragen.
  Daarvoor stuur je ons een e-mail naar info@allergienet.be of stuur je een brief naar Allergienet vzw, hulststraat 9, 9280 Lebbeke.
 8. Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?
  Onze medewerkers en derden gegevensverwerkers. Ze hebben er alleen toegang toe voor zover noodzakelijk voor het bereiken van het doel van de verwerking.
 9. Kun je van ons berichten ontvangen over onze activiteiten?
  We gebruiken je e-mailadres enkel om je te contacteren indien je hiervoor je toestemming gaf. Vb. leden nieuwsbrief We houden eraan je via de post te informeren over/uit te nodigen voor onze activiteiten.
  Voor specifieke evenementen waaraan men in het verleden deel nam houden wij graag op de hoogte via e-mail over toekomstige activiteiten om ze de mogelijkheid te geven ook daar aan deel te nemen als zij dat wensen maar enkel als dit relevant is en nooit meer dan 2 keer per jaar.
 10. Wat gebeurt er als dit privacybeleid gewijzigd wordt?
  Allergienet vzw kan dit privacybeleid wijzigen en aanpassen, in het bijzonder om te voldoen aan alle nieuwe toepasselijke wetgeving en/of regelgeving (zoals de GDPR), de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de richtlijnen en aanbevelingen van de Europese Data Beschermingsautoriteiten en de beslissingen van de hoven en rechtbank op dit gebied.
  We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. We raden je dan ook aan om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen.
 11. Wat in geval van een geschil?
  In het geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing.
  We wijzen erop dat je het recht hebt om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten wanneer je vindt dat je rechten geschonden werden. Je kunt daarover meer informatie vinden op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.